Home

Dit sociaal centrum wordt opgericht om verschillende soorten hulp te kunnen bieden aan meer dan 150.000 vluchtelingen!

(Toekomst plan)

HELP NU UW BROEDERS EN ZUSTERS!

Wij helpen Palestijnse vluchtelingen in Libanon. Jij ook?


 

Om Stichting Mijn Thuis projecten updates te zien, dan volg ons via onze nieuwe (Facebook 2) pagina of de eerste Facebook pagina om alle vorige acties te zien.


En ook via onze YouTube kanaal

https://www.youtube.com/user/MijnThuisPalestinaNL

بالعربية
Inleiding


De Stichting “Mijn Thuis” is opgericht op 2009 via notaris Weijmer uit Goirle en ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Tilburg onder nr. 172 62 684. De Stichting is gevestigd te Tilburg aan het Lieve Vrouweplein 6.

 

 

Het rekening nummer van onze stichting is: ING BANK 6862918 IBAN: NL78INGB0006862918

BIC: INGBNL2A


Het rekening nummer van onze stichting is: ABN AMRO 453334849 IBAN: NL95ABNA0453334849

BIC: ABNANL2A

 

In het algemeen wil de Stichting hulp bieden aan Palestijnen in de vluchtelingenkampen in Libanon. Dit doel is uitgewerkt in de volgende meer concrete doelstellingen:

 

- scholing bieden aan kinderen (weeskinderen) en, waar mogelijk, hun ouders van Palestijnse afkomst in de vluchtelingenkampen in Libanon;

- bemiddelen zowel in woord als financieel;

- bij het verkrijgen van hulpmiddelen voor ernstig zieke of gehandicapte Palestijnen in dezelfde

vluchtelingenkampen;

- andere hulp bieden, in welke zin dan ook, mits gebaseerd op vreedzame bedoelingen; hierbij valt te denken aan

bemiddeling in arbeidsrelaties, opzetten van eigen, kleinschalige bedrijven, e.d.

- meewerken aan bekendmaking in Nederland van het onrecht dat het Palestijnse volk sinds vele jaren wordt aangedaan.
Bestuur

Het bestuur van de Stichting is voorlopig samengesteld uit zes personen:

 

Ad Mols, voorzitter en secretaris

Ahmad Abdallah, penningmeester en vice-voorzitter

Oussama Kayed, PR

Nidhal Ahmed, PR

Risma ten Wolde, PR

Jamil El Jabakhanji, PR


Gepoogd zal worden dit bestuur uit te breiden tot maximaal zeven personen, die geïnteresseerd zijn in en zich in willen zetten voor de Palestijnse zaak.


KvK: 17.26.26.84

Fiscaal Nummer: 8212.58.564

Mail: info@mijnthuispalestina.nl

 


ALNAKBA   النكبة


Al Nakba: Het Palestijnse catastrofe 1948

 

15-05-1948 herdenking van de Nakba, die de bezetting van Palestina sinds 70 jaar

 

Al-Nakba (: النكبة – ‘de ramp’ of ‘de catastrofe’) is de naam die de Arabische bevolking van het toenmalige mandaatgebied Palestina gaf aan de voor hen negatieve afloop van de Arabisch-Israëlische Oorlog van 1948. Daaraan vooraf waren jaren van onlusten tussen de Arabische en de Joodse bevolking van Palestina en besloot de Britse regering de toekomst van Palestina voor te leggen aan de Verenigde Naties. Deze gaven de aanbeveling op 29 november 1947 met resolutie 181 om het land in een Arabische en een Joodse staat op te delen. Deze resolutie werd door de Arabische bevolking afgewezen. Toen 15 mei 1948 het mandaat over Palestina werd beëindigd, riep de Joodse leiding de staat Israël uit. Gelijktijdig probeerden hun troepen onder leiding van Ben Goerion zoveel mogelijk dorpen te veroveren. Als reactie trokken legers van de Arabische buurlanden het gebied binnen om de Arabische bevolking te steunen in de strijd tegen de Joden. Na de wapenstilstand waren driekwart miljoen Palestijnen vluchteling geworden, verdreven door Joodse troepen of gevlucht voor het geweld. Van de 850.000 Arabieren die binnen de grenzen van de aangewezen Joodse staat woonden, konden 160.000 in het gebied blijven. Meer dan 400 Arabische stadjes en dorpen waarvan de bevolking verdreven of gevlucht was, werden door Israël verwoest. De vluchtelingen kwamen terecht in de omliggende landen, waar ze gehuisvest werden in vluchtelingenkampen. De Israëlische regering nam na de oorlog wetten aan waarmee het de Palestijnse vluchtelingen onmogelijk werd gemaakt terug te keren, en waarmee al hun achtergebleven bezittingen werden geconfisqueerd. Hiermee ontstond het Palestijnse vluchtelingenprobleem. In resolutie 194 riepen de VN de strijdende partijen op tot repatriëring en schadeloosstelling van de vluchtelingen. De Arabische landen wezen de resolutie af; Israël aanvaardde de resolutie, maar voerde deze slechts zeer ten dele uit. De (Palestijnse) Arabieren duiden deze periode of ook wel de oprichtingsdag van de Israëlische staat zelf, aan als al-Nakba.

 

AL NAKBA: The Palestinian Catastrophe 1948Sociaal Centrum (Toekomst plan)
 ING BANK :


 

Bankrekeningnummer in Nederland: 68.62.918

IBAN : NL78INGB0006862918

BIC-code : INGBNL2A


 


ABN AMRO BANK:


 

Bankrekeningnummer in Nederland: 453334849

IBAN: NL95ABNA0453334849

BIC-code : ABNANL2A


 


 Stichting Mijn Thuis is in het bezit van een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Wij staan bekend als Stichting Mijn Thuis bij de belastingdienst. Dit betekent dat u uw giften aan Stichting Mijn Thuis kunt aftrekken van de belasting, indien u voldoet aan de voorwaarden van de belastingdienst. Voor meer informatie, bezoek de website van de belastingdienst. Klik hier.

U kunt kiezen uit de volgende projecten

Klik op de fotos om machtigingsformulier te invullen of direct DONEREN


Bejaarden project


Stichting Mijn Thuis

zorgt ook voor mensen op leeftijd, de bejaarden.We kennen in Nederland het woord mantelzorger. Er is dan iemand die bij de bejaarde als een jas bescherming biedt. Het zijn de kinderen, de familie of de buren. Maar wat, als die zelfs niets of te weinig hebben.

Dit project gaat soms samen met andere projecten, maar onze bejaarde medemens willen we zeker niet vergeten.


Read More

Medicijnen project


Veel ernstig zieken hebben niet de financiële mogelijkheden medicijnen te kopen. Stortingen voor dit project zijn van harte welkom.

Voedselpakketten project


Natuurlijk denken we bij "voedselpakketten" aan Ramadan, maar het lijkt ons geweldig als we ook buiten deze periode soms wat extra's kunnen doen, een gezin steunen, dat even in grote nood is. Een vader sterft, het gezin is emotioneel volkomen in de war, hulp ontbreekt. Wat heerlijk als men zich een paar weken niet druk hoeft te maken om voedsel.

Read More

Zieken en gehandicapten projecten


We hadden het al over medicijnen, maar denk eens aan een rolstoel, een rollator, een doorligmatras. Er zijn zoveel zaken, die het leven voor ernstig zieken en gehandicapten weer draaglijk maken.

Offerfeest project


Heel veel families wachten op

hulp, vooral ook in de periode voor het offerfeest. Door uw gift kunnen we een aantal schapen kopen en laten slachten om veel mensen dit belangrijke feest te laten vieren.

Ramadan project


Ramadan is een tijd van bezinning, maar ook van hulp aan uw broeders en zusters. Al een aantal jaren worden door ons honderden voedselpakketten uitgedeeld aan de allerarmsten. Wat zou het prachtig zijn, als u een pakket doneert.

Huizenonderhoud project


De oude huizen van vroeger zijn versleten, zijn soms krotten geworden met steeds meer bewoners. In 10 jaar tijd zijn er bijvoorbeeld in Ain El-Helweh 50.000 mensen bijgekomen. Veelhuizen hebben allerlei lekkages, tekorten. We willen Palestijnse bouwvakkers laten werken aan herstel. Uw hulp is daarvoor noodzakelijk.

Weeskinderen project


"de jeugd heeft de toekomst" is zo'n prachtige kreet, maar hoe geef je jouw kind een toekomst als je zelf niets hebt. Als je kind met honger naar school moet kan het niet leren. Als je geen geld hebt is er geen behoorlijk voortgezet onderwijs. Daarom is het van het allergrootste belang te geven aan weeskinderen. Adopteer een kind met een vast bedrag per maand of doe hert samen met een ander. Dan pas heeft jeugd echt de toekomst.