Contact

ContactContactadres

Stichting “Mijn Thuis”

Lieve Vrouweplein 6

5038 TS Tilburg

Tel.: 0031 13 516 61 34


Bankgegevens


ING BANK :


Bankrekeningnummer in Nederland 68.62.918


IBAN : NL78INGB0006862918


BIC-code : INGBNL2AABN AMRO BANK:


Bankrekeningnummer in Nederland: 453334849


NL95ABNA0453334849


BIC-code : ABNANL2A


Stichting “Mijn Thuis”


Account number in Lebanon 0103-201349-002

IBAN : LB59 0109 0000 0000 1032 0134 9002

AL-BARAKA BANK LEBANON-SAIDA BRANCH

SWIFT CODE : ALCVLBBEAd Mols, voorzitter en secretaris


Ahmad Abdallah, penningmeester en vice-voorzitter


Contactformulier

Voor meer Informatie vul het onderstaande formulier in en klik op verzenden.